Oświadczenie o zwrocie towaru:

 

………………………………………………….

Imię i nazwisko

…………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………...

Tel kontaktowy.

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 Oświadczam, że zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci:

 ................................................................................................................................................................

 Towar otrzymałem dnia: .................................

 Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenie

 ........................................................................................................

 Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.

 

 Podpis